a

catalana


Notícies [ Veure + notícies ] rss

Veinte vacantes de Profesor de Enseñanza Secundaria, de régimen funcionarial, nivel ACien vacantes de Maestro, de régimen funcionarial, nivel B [+]
El plazo de presentación se solicitudes será de veinte días naturales, contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta Orden en el Boletín Oficial de Cantabria. [+]
En dicha página el Departamento de Educación va colgando cualquier tipo de información sobre el proceso selectivo [+]
Se convocan pruebas selectivas para cubrir 1.000 plazas del Cuerpo de Maestros [+]
El plazo será de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Principado de Asturias. [+]

solicitud-informacionSol·licitud d’informació

Sexe*
Tens el CAP/Màster?*

(*) Camps obligatoris

 
Enviar
 

Política de Privacitat

 

telefono

consulta

preguntas frecuentes

Oposiciones Mestres 2013. A classe

Temari

Ja pots començar a preparar-te per 2013.
Amb la garantia de cenoposicions.

En la convocatòria 2012 començarà a aplicar-se el sistema d’ingrés ordinari en l’accés a la Funció Pública Docent, tal com estableix el Reial decret 276/2007 de 23 de febrer.

El sistema selectiu per accedir al Cos de Mestres continuarà sent el de concurs-oposició, però tindrà com a novetat la realització de dues proves amb caràcter eliminatori: una de composta per una prova pràctica i el desenvolupament d’un tema del temari oficial, i una segona, a la qual s’accedirà únicament si s’ha superat la primera, consistent en la presentació i defensa d’una programació didàctica i la preparació i exposició d’una unitat didàctica.[ vegeu la descripció de proves ]El temaris’ha elaborat per a professors de prestigi de les 25 universitats i centres més importants. [ veure autors ]

Universitat Autònoma de Madrid - Universitat de Salamanca - Universitat Nacional d’Educació a Distància (UNED) - Universitat de Saragossa - Universitat de Màlaga - Universitat d’Alcalá de Henares - Universitat de València - Universitat Complutense de Madrid - Universitat de Sevilla - Universitat de Cadis - Universitat de Huelva - Universitat Pompeu Fabra (Barcelona) - Universitat de les Illes Balears - Centre Superior d’Estudis Universitaris La Salle (Universitat Autònoma de Madrid) - Universitat Camilo José Cela (Madrid) - Escola Universitària Cardenal Cisneros, EUCC (Universitat d’Alcalá de Henares) - Universitat de Burgos - Universitat Pablo de Olavide de Sevilla - Reial Conservatori Superior de Música de Madrid - Centre Superior d’Investigacions Científiques - Universitat de La Laguna - Universitat de Barcelona - Universitat de Valladolid - Universitat de Granada - Universitat Rovira i Virgili de TarragonaDescarrega temari mostra 2013
(tema + pràctic + programació)
 


Sens dubte, aquest material és l’eina idònia per obtenir un excel·lent resultat a les oposicions de mestres (Infantil i Primària). Hi trobaràs:


Temes organitzats amb tot detall

 De manera general (pot variar per especialitats), cada tema es compon de:

 • Introducció: t’ensenyem a preparar una bona introducció a la teva exposició del tema, oralment i per escrit.
 • Desenvolupament: coherent, lògic i equilibrat, dels corresponents epígrafs del temari oficial.
 • Conclusió: et mostrem un model per concloure adequadament el desenvolupament del tema. Un acabament que resumeix els punts més importants que has tractat anteriorment.
 • Bibliografia: recomanacions sobre aquelles obres de referència útils per a alguns temes. La bibliografia inclou la de referència i la comentada.
 • Webgrafia: et mostrem quins són els principals recursos digitals que pots utilitzar per aclarir dubtes, ampliar informació, realitzar consultes, etc.
 • Referències legislatives: en determinades especialitats, el desenvolupament del tema implica consultar o tenir en compte referències legislatives concretes. Te les indicarem i podràs consultar-les de manera senzilla al nostre campus online.
 • Resum: pensats com a instrument d’estudi i repàs, la seva inclusió al final dels temes et permetrà repassar ràpidament l’esquema conceptual i argumental de l’últim que has estudiat.
 • Exercici d’autoavaluació: al final dels temes et proposarem un exercici amb què podràs avaluar el teu domini de la matèria. Consultant-ne les solucions, que apareixen publicades al campus online, podràs comprovar la teva assimilació del temari.


Prova pràctica

Atès el caràcter eliminatori de les proves, és essencial realitzar una excel•lent preparació de la prova pràctica. Per això hem previst treballar amb material totalment nou, amb un nombre d’exercicis o supòsits suficient per abordar tots i cadascun dels temes i dels blocs temàtics en què aquests s’agrupen.

Així doncs, els nostres pràctics nous estan relacionats amb els temes i es treballen des del primer dia junt amb el temari. Les solucions que es proposen, sempre desenvolupades tenint en compte el temps disponible a l’examen, et permetran no tan sols comprovar la resolució de l’exercici o el supòsit, sinó també veure com cal procedir per resoldre exercicis similars. Amb aquesta finalitat, també s’inclouen guies de resolució de pràctics i de procediments en cada especialitat. [ + info prova pràctica ]


Models de programació i unitats didàctiques

La implantació generalitzada de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) i de les tecnologies de l’aprenentatge i la comunicació (TAC) en l’àmbit educatiu, obliga a reflectir-les adequadament en les programacions i unitats didàctiques. A més, els nous models de programació incorporen el desenvolupament de les competències bàsiques com un element fonamental i consolidat de la pràctica educativa.

Per a aquesta prova rebràs:

 • Guies pràctiques per a l’elaboració de la teva pròpia programació i de les unitats didàctiques. T’indicaran, pas a pas, el camí que has de seguir.
 • Models de programació i d’unitats didàctiques. Et facilitarem models comentats que marcaran l’itinerari que et cal seguir per a l’elaboració de la teva pròpia programació. En algunes especialitats, podràs triar entre diversos cursos.
 • Consells pràctics d’experts que t’ajudaran a defensar i que exposar la programació i la unitat didàctica.
 • Legislació educativa vigent: a cenoposicions actualitzem el nostre material amb tots els canvis de les noves lleis de la teva comunitat: el funcionament dels centres educatius, la normativa curricular, equitat en l’educació, etc.

En definitiva, rebràs tot el que et cal per elaborar una programació innovadora i de qualitat i per practicar la seva
defensa davant del tribunal.
              

Notícies [ Veure + notícies ] rss

 

Destaquem...

Descarregar tema mostra - Oposicions MestresCiticen. La comunitat en linia eclusiva per a tu - Oposicions MestresMatricula Cenoposicions - Mestres A classe


-

X¿Quieres que te llamemos?
 
Enviar datos de contacto