ESP CAT

CURS INTENSIU VIRTUAL OPOSICIONS CATALUNYA 2018

Prepara´t totes les proves de l´oposició (temari, pràctic i programació), a tan sols 4 mesos.

 

Les proves s'iniciaran a l'abril de 2018 i les sol·licituds s'han de presentar de l'1 al 20 de desembre.

RESOLUCIÓ ENS/2742/2017, de 21 de novembre, de convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i per a l'adquisició de noves especialitats.
 

L: procediment d'ingrés lliure  -  R: reserva per a aspirants amb discapacitat  -  E: procediment d'accés a un cos de grup superior
A: procediment d'accés a un cos del mateix grup i nivell de complement de destinació  -  T: total.

~ MESTRES ~

CODI ESPECIALITAT L R T
ALL Audició i llenguatge 55 3 58
PAN Llengua estrangera anglès 195 10 205
PMU Música 105 5 110
TOTAL 355 18 373

~ SECUNDÀRIA ~

CODI ESPECIALITAT E L R T
AN Anglés 50 141 10 201
CN Biologia i geologia 30 85 6 121
DI Dibuix 17 46 3 66
ECO Economia 9 24 2 35
EF Educació Física 20 57 4 81
FI Filosofia 8 23 2 33
FQ Física i química 28 77 6 111
FR Francès 6 18 1 25
GE Geografía i historia 41 114 8 163
LC Llengua catalana i literatura 34 95 7 136
LE Llengua castellana i literatura 43 119 9 171
MA Matemàtiques 56 156 11 223
MU Orientació educativa 27 75 5 107
TEC Tecnologia 26 73 5 104
TOTAL 401 1121 80 1602

RESUM DEL CURS

Obert termini de matriculació

INICI: 8 de gener 2018
FINALITZACIÓ: segona setmana de abril 2018
DURADA: 4 mesos
MODALITAT: virtual

Tots els professors són funcionaris en actiu
Material d'estudi adaptat a la teva comunitat
Tot el material d'estudi imprès des del primer dia
Plataforma virtual de serveis en línia
Supòsits pràctics de cada especialitat
Simulacres d'examen
APP exclusiva mòbil per a alumnes
 

EN FINALITZAR El CURS seràs capaç de:
Resoldre amb garanties la part pràctica
Redactar un tema original, ben estructurat i innovador, ajustat al temps de la convocatòria
Elaborar i defensar una programació personalitzada i única
Fer un discurs atractiu i convincent d’una unitat didàctica

Seràs COMPETENT per a superar cadascuna de les proves i convèncer al Tribunal

HORARIS I PREUS DEL CURS INTENSIU DE MESTRES PER CATALUNYA

ESPECIALITATS I HORARIS MESTRES

1 sessió a la setmana de 3 hores

 • Anglès: dimarts 17:00h. a 20:00h. / divendres 17:00h. a 20:00h.
 • Música: dimecres 17:00h. a 20:00h. / dijous 17:30h. a 20:30h.
MATRÍCULA: 60 € - 30 € Oferta vàlida fins el 28 de febrer

MATERIAL D´ESTUDI en paper i format digital*
 • Nous alumnes: 170 € (3 pagaments mensuals de 56,66 €)
 • Antics alumnes: 135 € (3 pagaments mensuals de 45 €)
  * els antics alumnes tenen accés al material d'estudi en format digital a través del Campus Virtual; només en el cas que vulguin adquirir-lo en versió paper, han d'abonar els 135 €.
PAGAMENT MENSUAL: 150 € (antics alumnes: 135 €)
Preu basat en 4 sessions mensuals. Els mesos que tinguis més o menys sessions es passarà el rebut per la part proporcional.

HORARIS Y PREUS DEL CURS INTENSIU DE SECUNDÀRIA PER CATALUNYA

ESPECIALITAT I HORARIS SECUNDÀRIA

2 sessions a la setmana de 3 hores

 • Anglés: dimarts i divendres 18:00h. a 21:00h.
 • Biologia i Geologia: dilluns i dijous 17:00h. a 20:00h.
 • Educació física: dilluns i divendres 17:00h. a 20:00h.
 • Física i Química: dijous i divendres 17:00h. a 20:00h.
 • Geografia i Història: dimarts i dijous 17:00h. a 20:00h.
 • Llengua Castellana i Literatura: dimarts i dijous 17:00h. a 20:00h.
 • Matemàtiques: dimarts i dijous 17:00h. a 20:00h.
 • Orientació Educativa: dilluns i dijous 17:00h. a 20:00h.
 • Tecnologia: dimarts i dijous 17:00h. a 20:00h.
MATRÍCULA: 60 € - 30 € Oferta vàlida fins el 28 de febrer

MATERIAL D´ESTUDI en paper i format digital*
 • Nous alumnes: 180 € (3 pagaments mensuals de 60 €)
 • Antics alumnes: 145 € (3 pagaments mensuals de 48,33 €)
  * els antics alumnes tenen accés al material d'estudi en format digital a través del Campus Virtual; només en el cas que vulguin adquirir-lo en versió paper, han d'abonar els 145 €.
PAGAMENT MENSUAL: 225 € (antics alumnes: 195 €)
Preu basat en 8 sessions mensuals. Els mesos que tinguis més o menys sessions es passarà el rebut per la part proporcional.